Lost in translation

Kielikurssit

Native järjestää kielikursseja vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen osaajista, jotka kykenevät käyttämään englannin kieltä sujuvasti vaihtelevissa ja vaativissa tilanteissa. Nativen kokeneiden kouluttajien vetämillä kursseilla edistetään taitoja englannin kielisissä keskustelurutiineissa, puhelinkeskusteluissa ja erilaisissa työelämän tilanteissa. Kursseillamme opitaan tuntemaan kielialueen kulttuuria ja opastetaan käyttämään englannin kieltä hienovaraisesti ja kohteliaasti erilaisissa tilanteissa sekä välttämään keskustelukumppanin loukkaamista tahattomasti. Järjestämme lisäksi asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä kielikoulutusta.

Räätälöity englannin kielen kurssi edistyneille

Aina on varaa parantaa...

Tämä 10, 20 tai 40 tunnin kurssi räätälöidään vastaamaan eri alojen yritysten tai julkisen sektorin työntekijöiden tarpeisiin. Alustavassa tapaamisessa Nativen kielikouluttajan kanssa määritellään asiakkaan tarpeet ja oppimistavoitteet sekä laaditaan suunnitelma niiden saavuttamiseksi.

Hinta: 200€/ opetustunti

Kansainvälisen liike-elämän etiketti

Ole askeleen edellä...

Englannin kieli on eniten käytetty hallintokieli Euroopan Unionissa: ei ole yllätys, että kahdelle kolmesta englannin kielen käyttäjästä se ei ole äidinkieli. Tämän 20 tunnin kurssin tarkoitus on tuoda esille englannin kieltä puhuvien kulttuurieroja jotka voivat hankaloittaa viestintää ja aiheuttaa vakaviakin väärinymmärryksiä työssä ja yksityiselämässä. Nativen kielikouluttajan opastuksella tehtävien harjoitusten jälkeen olet paremmin valmistautunut työskentelemään menestyksekkäästi monikultturisessa, englantia puhuvassa maailmassa.

Hinta: 4,000€

Esiintymistaito

Harjoitus tekee mestarin...

Esityksen pitäminen ei ole ikinä helppoa. Esiintyminen vieraalla kielellä tärkeissä tilanteissa lisää paineita ja epävarmuutta. Harjoitukset, esimerkit sekä esiintymis- ja kielitaidon hiominen yhdistettynä rakentavaan palautteeseen tekevät mestarillisen oppimiskokemuksen

Hinta: 200€/ opetustunti

Yritysviestintä

Kerro se kirjeessä...

Tällä etäkurssilla kehitetään kirjallisen yritysviestinnän taitoja. Saat arvokasta palautetta kielestä ja tyyliseikoista työhösi liittyvistä englannin kielisistä virallisista kirjeistä, sähköposteista ja muusta kirjallisesta viestinnästä.

Hinta: 150€ / osallistuja. Sisältää palautteen kolmeen kirje-, sähköposti- tms. luonnokseen

Työhakemuksen ja CV:n kirjoittaminen

Tee itsestäsi numero...

Tämä etäkurssi tarjoaa kieliammattilaisen ohjausta työhakemuksen ja ansioluettelon laatimisessa. Kurssi suoritetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä.

Hinta:
C.V.: sisältää kolme luonnoksen tarkistamista ja palautteen - 150€
CV ja työhakemus: sisältää kolme luonnoksen tarkistamista ja palautteen: 250€